MERT CERT ISO 9001ISA CERT HACCP IFSDTD
Distributivni centri
DC Jagodina
Aračlijski potok
Vladimira Đorđevića bb
35000 Jagodina

Radno vreme:
Radnim danom 07 - 15h

tel: 035/ 228 305
e-mail: dcjagodina@dtdribarstvo.com