MERT CERT ISO 9001ISA CERT HACCP IFSDTD
Distributivni centri
DC Bački Jarak
Cara Lazara bb
21234 Bački Jarak

Radno vreme:
Radnim danom 06 - 14h

tel: 021/ 6257 888
e-mail: dcbackijarak@dtdribarstvo.com