MERT CERT ISO 9001ISA CERT HACCP IFSHalal
Od njive do trpezeDTD Ribarstvo je komanija koja primenjuje koncept " Od njive do trpeze" jer je objedinila ratarstvo, proizvodnju riblje hrane, uzgoj ribe, preradu i prodaju ribe.

Zahvaljujući ovom lancu, kompanija od početka do kraja ima strogo kontrolisan tok proizvodnje, tačnije strogo kontrolisan sam proces - od ulazne sirovine od finalanog proizvoda.