MERT CERT ISO 9001ISA CERT HACCP IFSHalal
Distribucija i prodaja
Distribucija i prodaja
Kompanija ima sopstvenu veleprodajnu distribuciju i prevoz, prodajnu mrežu koju trenutno čine pet distributivnih centara širom Srbije - Bački Jarak, Beograd, Čačak, Jagodina, Aleksinac i 16 specijalizovanih prodavnica - ribarnica. Takođe, sarađujemo sa velikim brojem prodavnica i trgovinskih lanaca, snabdevamo više od 1000 distributera.
Lista značajnijih saradnika se može pogledati u PDF dokumentu ispod.
Datoteke za preuzimanje
Distributivni centri Distributivni centri Maloprodaja Maloprodaja